Anasayfa 10 2016 10 Mayıs

Aylık Arşiv: Mayıs 2016

Harry Potter ve Binbirgece Masalları

Son günlerin en popüler çocuk filmi Harry Potter hakkında biraz aykırı şeyler konuşmak istiyorum. Öncelikle film; her ne kadar efekt ve oyunculuk açısından başarılı olsa da kitabındaki konuları tam olarak yansıtmadığından maalesef olaylar havada kalmaktadır. Kitabı okumayan birisinin filmi anlaması gerçekten oldukça zor olmaktadır. Buna benzer eleştirileri çevremde sık sık duymaktayım. Filme giden aileler bir şey anlamadıklarını belirtmektedirler. Çünkü film, ... Devamını Oku »

Kılınmayan namaz kaza edilir mi?

SORU Kazaya kalan namaz kılınır mı? CEVAP-ibrahim halil er Fetevayı hindiye’de şöyle buyurulmaktadır: Namaz Farz olduktan sonra, vakti geçen her namazı kaza etmek farzdır. Namazın vaktinin geçmesi, ister sehven, ister kasden ve is¬ter uyku sebebi ile olsun müsavidir. Kazaya kalmış olan bir namaz, zayi olduğu sıfat üzere kaza edi¬lir. Zaruret ve özür hali müstesnadır. (Delinin deli iken, bayılanın baygınken –yalnız ... Devamını Oku »

SÜNNETLER KAZA EDİLİR Mİ?

SÜNNETLER KAZA EDİLİR Mİ? CEVAP-ibrahim halil er Aşağıdaki durumlar hariç sünnetlerin kazası olmaz. 1. Sabah namazının sünneti öğle namazının vakti girmeden önce kaza edilebilir. 2. Vakit namazının sünneti o vakit içerisinde kaza edilebilir. 3. Örneğin camiye gittiniz yatsı namazında imama katılmak için sünneti atladınız. Farzdan sonra onu kılabilirsiniz. 4. Nafileler ve sünnetler bir sebepten dolayı yarıda kesilmişse kazası gerekir.   ... Devamını Oku »

KUR’AN’DA TEKRAR VE TEKRAR EDİLEN AYETLER

Kur’ân-ı Kerîmde bazı kelime ve âyetlerin bir veya birkaç yerde tekrar edilmiş olması “Tekrâru’l-Kur’ân” terimi ile ifade edilmiştir. Tekrarın sebebi tekrar edilen şeye önem vermek ve dikkat çekmektir. Tekrarın gayesi de teşvik etmek, sakındırmak, rağbeti artırmak, şükre önem vermek, haber verilenleri teyid edip kuvvetlendirmektir. Arap edebiyatında “Tekrar”ın lüzumlu bir keyfiyet olduğu da bilinmektedir. Bu tekrarlarla her defasında geçmişteki olayların in­sanlara ... Devamını Oku »

KUR’AN’DAKİ KISSALARIN HİKMETLERİ

Kur’ân-ı Kerîm’de geçmiş peygamberler ve milletlere dair kıssalar yer almaktadır.-Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.v.)’in zamanında meydana gelen Hicret, Uhut, Mekke’nin Fethi, Ifk Hadisesi ve benzeri olaylar da Kur’ân’da anlatılmıştır. “Kısasu’I-Kur’ân” adını alan tüm bu olayların zikredilmesindeki maksat insanların ibret almalarını sağlamaktır. Yoksa tarihi bir olayın anlatılıp tesbit edilmesi gaye edinllmemiştir. Nitekim kıssaların bazısı bir kaç kere tekrar edilmiştir. Bu tekrarlarla ahlâk ... Devamını Oku »

KUR’AN’DA MESELLER (TEMSİLİ HİKAYE VE SÖZLER)

Emsal, bir şeyin benzeri, delil ve hüccet anlamlarına gelen “Me­sel” kelimesinin çoğuludur. Kur’ân-ı Kerîm’de pekçok mesel vardır. Meseller bir fikri pekiştirmek. Öğüt vermek, teşvik etmek ve sakındır­mak gibi maksatlarla yapılır. Bunlar iki gruba ayrılmaktadır: 1- Açık olan meseller 2- Gizli veya imalı meseller. Açık olan mesele Ra’d sûresinin 17. âyeti örnek gösterilebilir. Bu âyette hak ve hak taraftarları gökten yağan ... Devamını Oku »

KUR’AN’DA MECAZ

Kelimelerin genel mânalarında kullanılmasına hakikat denilir­ken asıl anlamından başka bir mânada kullanılmalarına da “Mecaz” denir. Kur’ân-ı Kerîm’deki kelimeler gerçek mânalarında kullanıldığı gibi, bazen de mecazî mânalarında kullanılmıştır. îslâm âlimlerinin çoğunluğu Kur’ân’da mecazın varlığını kabul etmişlerdir. Çeşitli mezheplere mensup bir kısım kimseler de Kur’ân’da mecazın olmayacağını söylemişlerdir. Onlara göre mecaz, kişinin hakikati ifade etmek için sıkıntıya düştüğü durumlarda kullanıldığı bir yoldur. ... Devamını Oku »

İLK YAZILAN KUR’AN NUSHALARI GÜNÜMÜZE ULAŞTI MI?

İstansah edilerek belli başlı İslâm merkezlerine gönderilen Mushaflardan dört tanesi yangınlar, harpler veya benzeri olaylar sonucu yok olup gitmiş, ancak bunlardan üçü günümüze kadar gelebilmiştir, Bu Mushaflardan birisi, Topkapı Sarayı’nda, diğerleri de Taşkent ve Londra’ da bulunmaktadır. Muhammed Hamidullah halen mevcut olan bu üç nüsha hakkında şunları söylemektedir: Denildiğine göre birinci dünya savaşı sonunda Türk askerleri Medine’den çıkarken beraberlerinde bazı ... Devamını Oku »

KUR’AN KISSALARINA YÖNELİK TEREDDÜTLER NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Günümüzde bazı aydınlar Kur’an kıssalarının gerçek olmadığını iddia ederek ortaya çıkmışlardır. Halbuki bu tarz düşünceler tarihte ne ilk ve ne de son olmaktadır. Şimdi biraz da tarihteki bazı örneklerine bakalım. Kur’ân kıssalarının gerçekte vuku bulmadığı iddiasını ilk defa ciddi bir şekilde gündeme getiren, Muhammed Ahmed Halefullah’tır. Aslen Mısırlı olan bu zât söz konusu iddiasını, “el-Fennu’l-kasasi fi’l-Kur’âni’l~Kerîm” isimli doktora tezinde ortaya ... Devamını Oku »

kadikoy escort adana escort adana escort diyarbakir escort diyarbakir escort mersin escort elazig escort sivas escort sivas escort erzurum escort erzurum escort didim escort corum escort tokat escort porno izle porno izle sikiş izle hd porno izle konulu porno gaziantep escort