Anasayfa 10 Düşünce

Düşünce

GAZALİ AYNI ZAMANDA BİR FILIZOFTUR VE BIZDEKI FELSEFI DAMAR

Aslında Gazali’nin yaptığını felsefe usulüne göre yordamladığımızda onun yaptığının da bir felsefe olduğunu ve onun da bir filozof olduğunu görürüz. Gazali’yi felsfeci olarak düşündüğümüzde biz onu Septik (yani şüpheci) kategorisine dahil edebiliriz. Aslında bir çok islam alimi felsefi anlamda düşündüğümüzde filozofturlar. Sadece onlar felsefe ve özellikle Yunan felsefesi kavramlarıyla değil de islami kavramlarla düşündüğünden biz olayı görmüyoruz.Mesela Ebu Hanife bir ... Devamını Oku »

GAZALİ’NİN FELSEFEYE GETİRDİĞİ ELEŞTİRİLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

Gazali kendinden önceki kelamcıların, İslam’ı akıl ve mantık yoluyla temellendirmeye yönelik metotlarının verimsiz olduğunu gördü ve hatalarını tespit etti. Gazali’nin kelam ilmine sağladığı katkı sebebiyle Gazali öncesi kelamcılar “Mütekaddimin” olarak anılırken, Gazali sonrasındakilere “Müteahhirin” dendi. Kelam açısından bir mihenk taşı mesabesinde olan Gazali’nin tespit ettiği metot hataları şunlardır:1) Cedel’i (diyalektiği) kullanıyorlardı ve bu verimsiz bir metottu. Buna “kıyas-ı hulf” (dikotomi) ... Devamını Oku »

GAZALININ YASADIGI DONEMIN PANORAMASI

Gazali’yi eleştirmeden önce onun yaşadığı dönemi ve bu dönemdeki islam’a yapılan fikri saldırıları bilmek gerekir. Bu dönemde, bir yandan Haçlı seferleri tüm hızıyla sürerken, Mısır Fatimi devleti desteğiyle batini akımları felsefeyi kullanarak islam dünyasına saldırılarda bulunuyordu.Gazali bütün bu düşüncelerle mücadele edip yeni bir disiplin oluşturdu.Gazali, Farabi ve İbn-i Sina’nın felsefe üzerine eserlerini inceleyip uzun bir okuma yaptıktan sonra öncelikle o ... Devamını Oku »

Gazali’nin filozofları tekfir ettiği konular

1) Aristo’ya göre madde ezelidir. Bu filozoflar da evrenin ezeli olduğunu savunuyorlar. Oysa evrenin ezeli olması fikri, başka bir ezeli varlık daha kabul etmek anlamına gelir ki bu hem tevhid anlayışıyla hem de Yaratıcının sıfatları ile çelişir.Aslında filozoflar da tam olarak bunu söylemezler. Burada yapılan; Allah’ın zamandan ve mekandan münezzeh olduğuna iman etmek ve yarattıkları ile O’nun Zatı arasına bir ... Devamını Oku »

GAZALİ’NİN ARAŞTIRMACI KİŞİLİĞİ VE AMACINI BİZZAT ONUN AĞZINDAN DİNLEYELİM:

Gençliğimin ilk yıllarından beri, hakîkatleri kavramaya çok arzûlu olmam,yaratılışımdan gelen bir âdetimdir. Bu benim elimde değildir. Allahüteâlânın bana ihsân etdiği bir hâldir. Bu sâyede, i’tikâdda taklîdden kurtuldum.Çocukluğumda örf ve âdete dayanan akîdeden sıyrıldım. Çünki,hıristiyan çocuklarının hıristiyan, yehûdî çocuklarının yehûdî, müslimânçocuklarının da müslimân olduğunu gördüm. Resûlullah “sallallahü aleyhive sellem” bir hadîs-i şerîfde, (Bütün çocuklar müslimânlığa uygunve elverişli olarak dünyâya gelir. Bunları, ... Devamını Oku »

FELSEFECİLERİN TÜM GÖRÜŞLERİNİ RED EDENLERE YÖNELİK ELİŞTİRİSİ

İkinci musîbet, islâm dîninde samîmî olan kimseler sebebiyle doğmuşdur. Bunlar, felsefecilere âid bütün ilmleri red etmeyi dîne hizmet saydılar. Böylece, onların bütün ilmlerini red edip, câhil olduklarını iddi’â etdiler.Hattâ onların güneş ve ay tutulması ile alâkalı sözlerini kabûl etmediler.Bu iddi’âların dîne muhâlif olduğunu söylediler. Câhillere yakışanbu iddi’âları, güneşin ve ayın tutulmasını kesin delîllerle bilen kimse işitince, kendi delîlinde şübheye düşmez. ... Devamını Oku »

GAZALİ AYNI ZAMANDA BİR FİLİZOFTUR.

Aslında Gazali’nin yaptığını felsefe usulüne göre yordamladığımızda onun yaptığının da bir felsefe olduğunu ve onun da bir filozof olduğunu görürüz. Gazali’yi felsfeci olarak düşündüğümüzde biz onu Septik (yani şüpheci) kategorisine dahil edebiliriz. Aslında bir çok islam alimi felsefi anlamda düşündüğümüzde filozofturlar. Sadece onlar felsefe ve özellikle Yunan felsefesi kavramlarıyla değil de islami kavramlarla düşündüğünden biz olayı görmüyoruz.Mesela Ebu Hanife bir ... Devamını Oku »

GAZALI’NIN MATEMATİK VE POZİTİF İLİMLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Riyâziyye, matematik, geometri ve astronomi ilmlerinden ibâretdir.Bunların hiçbirinin ne müsbet ne de menfî yönden, dînî mes’elelerle biralâkası yokdur. Bunlar, aklî delîller ile isbât edilen şeylerdir. Anlaşılıp öğ-renildikden sonra, inkâra yer kalmaz. Fekat bu ilmlerden iki mahzûrlu durum ortaya çıkmışdır.Birinci musîbet, bu ilmlerle uğraşan kimse, bunlarda gördüğü inceliklerive delîlleri hayretle karşılar. Bu sebeble felsefecilere karşı takdîr hissiuyanır. Felsefecilerin bütün ilmleri açık ... Devamını Oku »

AKLIN MAHİYETİNE GELİNCE

Aslında akıl ile ilgili tartışma, yani aklı kendimize rehber alıp almamayla ilgili tartışma İslam düşüncesinin ilk dönemlerine kadar ulaşır.Felsefe, kelam, akaid ve usulu fıkıht’ta bu konular tartışılmıştır.Tartışmanın ana ekseni şu soruya dayanır:İyi- kötü, güzel- çirkin, doğru- yanlış gibi kavramları biz aklımızla mı?yoksa şari’nin (yani Allah’ın) gönderdiği vahiyle (yani nakille) mi? biliyoruz. Bazı alimler, aklımızla bunları idrak ettiğimizi söylerken, bazıları da ... Devamını Oku »

GAZALİ’NİN FELSEFEYE GETİRDİĞİ ELEŞTİRİLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

Gazali kendinden önceki kelamcıların, İslam’ı akıl ve mantık yoluyla temellendirmeye yönelik metotlarının verimsiz olduğunu gördü ve hatalarını tespit etti. Gazali’nin kelam ilmine sağladığı katkı sebebiyle Gazali öncesi kelamcılar “Mütekaddimin” olarak anılırken, Gazali sonrasındakilere “Müteahhirin” dendi. Kelam açısından bir mihenk taşı mesabesinde olan Gazali’nin tespit ettiği metot hataları şunlardır:1) Cedel’i (diyalektiği) kullanıyorlardı ve bu verimsiz bir metottu. Buna “kıyas-ı hulf” (dikotomi) ... Devamını Oku »

kadikoy escort adana escort adana escort diyarbakir escort diyarbakir escort mersin escort elazig escort sivas escort sivas escort erzurum escort erzurum escort didim escort corum escort tokat escort porno izle porno izle sikiş izle hd porno izle konulu porno gaziantep escort