Anasayfa 10 Fıkıh 10 Namaz 10 RESULULLAH NEDEN TERAVİHİ CEMAATLE KILMAYI TERK ETTİ?

RESULULLAH NEDEN TERAVİHİ CEMAATLE KILMAYI TERK ETTİ?

Zeyd b. Sabit radiyallahu anh’dan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hurma yapraklarından bir odacık edindi. Orada namaz kılmak için çıktı, insanlar da onu takip etti. O’nun gibi namaz kılmaya koyuldular.
Sonra (bir gece) yine geldiler; ancak (Peygam ber) onların yanına çıkmadı. Bunun üzerine seslerini yükselttiler ve kapısına (çakıl) taşı at maya başladılar.
Onlara öfkeli olarak çıkıp şöyle dedi: “Amma da ısrarcısınız ha! Nerede ise bu namazın (teravihin) size farz kılınacağını sandım. Namazı evlerinizde kılmalısınız, farz namazı dışında, kişinin en hayırlı namazı, evinde kıldığı namazdır.”
[Ebû Dâvud, Nesâî ve aynı lafızla Buhârî ve Müslim]

Bu hadis, Resulullah’ın önceleri cemaatle kıldığı fakat sahabenin buna devam etmesi üzerine farz olur endişesiyle terk ettiğini gösterir. Bu aynı zamanda hz. ömer’in neden teravihi cemaatle kıldırdığını da göstermektedir. Çünkü artık Resulullah vefat etmiş, farz olma tehlikesi kalmamıştı. Ayrıca, onun kendi kafasından bunu yapmadığını sünnette örneği olduğunu da gösterir.

Abdurrahman b. Abdi’1-Kârî radi yallahu anh’dan:
Bir gece Ömer’le (bir Ramazan gecesinde) mescide birlikte çıktık. İnsanlar dağınık bir şe kilde namaz kılıyorlardı, kimisi kendi başına kılıyordu, kimisi de durmuş, bir grup onun ar kasında namaz kılıyordu. Bunun üzerine Ömer
dedi ki: “Bunları bir okuyucunun arkasına top-lasam da onun arkasında toplu halde namaz kılsalar.” Bu konunun üzerine durdu ve niha yet onları Übeyy b. Kâ’b’ın arkasında onun imamlığında topladı. Sonra başka bir gece yi ne namaza çıktık, onları toplu halde adı geçen sahâbinin arkasında namaz kılarken görünce: “Ne güzel bid’at bu! Ne var ki bunu kılmadan yatıp da sonra gecenin son kısmında kalkıp bu nu kılanların davranışları bundan daha iyidir. (Çünkü) cemaat (bu namazı) gecenin başında kıhyorlardı.” [Mâlik ve Buhârî.]
es-Sâib b. Yezîd radiyallahu anh’ dan:
“Ömer, Ubeyy b. Kâ’b ile Temîm ed-Dâ-rî’ye insanlara Ramazan gecesinde onbir rek’at (teravih) kıldırmalarını emretti. Na mazdaki okuyucu (imam) ikiyüz kadar âyet okurdu, hatta namazda uzun durmaktan yoru lup değneklerimize dayandığımız olurdu. An cak sabahleyin şafak sökerken namazdan da ğılabilirdik.”

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

kadikoy escort adana escort adana escort diyarbakir escort diyarbakir escort mersin escort elazig escort sivas escort sivas escort erzurum escort erzurum escort didim escort corum escort tokat escort porno izle porno izle sikiş izle hd porno izle konulu porno gaziantep escort