Anasayfa 10 Tarih 10 İslam Tarihi

İslam Tarihi

İSLAM TARİHİNDE ENGELLİ BİR KOMUTAN VE VALİ

İslam tarihinde ilginç bir komutan ve valimiz karşımıza çıkmaktadır. Kötürüm yani ayakları tutmayan bir komutanımız vardır. Hatta bu komutanımız meşhur Kadisiye savaşına katılmış ve büyük başarılar göstermiştir. Bu komutan Hz. Ömer’in Rey valisi Kesir b. Şihab el-Hasir’ti. Rey’e geldiğinde burayı ele geçirmek için savaştı. Savaşı kaybeden Rey halkı harç ve cizye ödeme koşuluyla teslim oldular ve Kesir buraya vali oldu. ... Devamını Oku »

Hz. Ali’nin bir mektubu

Hz. Ali’nin bu Emirnamesi, İslam düşüncesinde ilk siyasetname örneklerindendir.. Hz. Ali tarafından Mısır valisi olarak atanan Malik bin el-Haris el-Eşter’e görev tevdi edilirken bu mektup gönderilmişti. “Bu metin, özelde birey olarak insanın diğer insanlara karşı davranışlarında, genelde ise her türden ve mevkiden yöneticilerin uygulamalarında izlemeleri gerekli düşünceleri ve yöntemleri bütün yönleriyle anlatması bakımından önemlidir.” Eseri Arapçadan Türkçe ‘ye Mehmet Akif ... Devamını Oku »

MÜSLÜMAN BAYRAKLARDAKİ HİLALİN KAYNAĞI

İbn Hacer el-İsâbe’de Sa’d b. Mâlik el-Ezdî’nin biyografisini vererek İbn Yunus’tan şu bilgiyi nakleder: Sa’db. Mâlik, Resulullah’a (sav) elçi (tem­silci) olarak geldi, Resulullah ona kavmi için siyah bir râye verdi. R â y e ‘ de beyaz bir hilal vardı. Sa’d b. Mâlik Mısır fethine katılmış olup orada soyundan kimseler bulunmaktadır. İslâmî râye deki hilal şekli­nin menşei de böylece anlaşılmış ... Devamını Oku »

Hz. Ali Kendisini Savunuyor

Hz. Ali Haricilerle yapacağı savaş öncesinde onların kendisine karşı gelmelerinin nedenini öğrenmek için Haricilerden birisini yanına çağırır. Onların yaptığı eleştirileri cevaplar. Bu bir anlamda hz. Ali’nin icraatlarını savunması olduğundan oldukça ilginç bir diyalogtur: “Benden niçin intikam almak istiyorsunuz.?” Dedi. Ona şu cevabı verdiler. “Senden intikamını almak istediğimiz şeylerin başında şu gelmektedir: Biz, Cemel günü, senin saflarında savaştık. Cemel ashabı yenilgiye ... Devamını Oku »

HAKEM OLAYI

İslam öncesi Araplarda iki grub arasında bir anlaşmazlık çıktığında hakeme baş vurulurdu. Taraflarda hakemin vereceği karara uyarlardı. Daha sonra İslam, bu tür anlaşmazlıkların Peygambere getirilmesini istemişti. Sıffin savaşında yapılan ise var olan böyle bir müessesenin uygulanmasıydı. Hakemler için sorunu çözmek amacıyla altı aylık bir ateşkes ilan edildi. Duri bu olayları kabilevi akım ile islami akım şeklinde izah eder ve şöyle ... Devamını Oku »

HACCACIN KABEYİ MANCINIKLA YIKMASI

îbn Cerir et-Taberi dedi ki: Hicretin altmış dördüncü senesinde İbn Zübeyr, Ka’be’yi yıktı. Çünkü mancınıklarla atılan taşlar yüzünden Ka’be’nin duvarları yıkılmaya yüz tutmuştu. (haccac, kabeye sığınmış olan İbni Zübeyr’i oradan çıkarmak için kabeye mancınıkla ateş etmekten çekinmedi. Halbuki İbni Zübeyr, Kabeye sığınınca saldırıdan kurtulacağını sanıyordu.) İbn Zübeyr, duvarları İbrahim pey­gamberin attığı temele kadar yıktı. İnsanlar, Ka’be’yi o temelin etrafın­da dolaşarak ... Devamını Oku »

HACCAC’IN KUFE’DE İLK ATANDIĞINDA YAPTIĞI MEŞHUR KONUŞMA !

Anlatıldığına göre Haccac, ramazan ayında öğle vakti Küfe şehrine girmiş, mescide gitmiş, başında kırmızı bir sarık bulunarak ve sarığın ucunu omuzları arasına sarkıtarak min­bere çıkmış, sonra orada bulunanlara şöyle hitab etmişti: «Halkı ya­nıma getirin!» Cemaat, onun ve adamlarının Haricilerden olduklarım zannederek ona yöneldiler, yanına geldiler. Cemaat toplanınca kalkıp yüzündeki peçeyi açtı ve şöyle dedi: «Ben aydınlığın oğluyum. Ön dişlerim öne ... Devamını Oku »

Abdullah b. Zübeyr’in Kabe’yi Tekrar İnşa Etmesi

İbn Cerir dedi ki: Bu senede Abdullah b. Zübeyr, Ka’be-i Muazzama’yı bina etti. Yani binasını tamamladı ve Hatim’in tamamım Ka’be’ye dahil etti. Birinden girilip diğerinden çıkılması için de Ka’be’ye iki kapı açtı. îbn Cerir, Ziyad b. Cebel’in şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Abdul¬lah b. Zübeyr’in idaresi zamanında Mekke’de idim. Onun şöyle dediğini duydum: “Annem ve Ebu Bekir’in kızı Esma’mn bana anlattığına ... Devamını Oku »

HZ. HÜSEYİN’İ ŞEHİT EDENLERİN BİRER BİRER TAKİP EDİLİP ÖLDÜRÜLMELERİ

Hz. Hüseyin’i Öldüren Birliğin Komutanı Şîmr B. Zilcevşenin Öldürülmesi Gece olunca Ebu Amre, süvarileri ile onlara baskın yaptı. On­ları ansızın yakaladı. Bineklerine binme ve silahlarını kuşanma fırsatı vermedi. Şimr b. Zilcevşen, Ebu Amre’nin süvarilerine saldırdı. Çıplak halde iken onlara mızrak attı. Sonra çadırına girdi, içerden bir kılıç çı­kardı, savaşmaya başladı ve şöyle dedi: “Bir ormanın kahraman bir aslanını uyandırdınız, Asık ... Devamını Oku »

Battal Gazi’nin Gerçek Öyküsü

İbn-i Kesir anlatıyor: Battal Adıyla Bilinen Abdullah Ebu Yahya Battal, Antakya’da ikamet ederdi. Ebu Mervan el~Antakî ondan nakillerde bulunmuş ve onun hayatını anlatmıştır. Sonra bir rivayet¬te bulunarak Abdülmelik b. Mervan’m oğlu Mesleme için bir askeri birlik hazırlayıp Anadolu’ya gazaya göndereceği zaman Cezire ve Şam reislerinin başına Battal’ı komutan olarak atadığını ve oğluna şöyle dediğini anlatmıştır: «Battal’ı öncü birliklerinin başına geçir, ... Devamını Oku »

kadikoy escort adana escort adana escort diyarbakir escort diyarbakir escort mersin escort elazig escort sivas escort sivas escort erzurum escort erzurum escort didim escort corum escort tokat escort porno izle porno izle sikiş izle hd porno izle konulu porno gaziantep escort