Anasayfa 10 Tarih 10 Önemli Şahsiyetler

Önemli Şahsiyetler

ŞEYBANİ HAN

Şeybaniler devletinin kurucusu ve ilk hükümdarı (1510)855’te (1451) doğdu. Adı Muhammed olup Cengiz Han’ın büyük oğlu Cuci’nin oğlu Şiban’a (Arapçalaşmış şekli Şeybân) nisbetle Şeybânî Han (Şîban Han, Şeybak [Şeybek] Han, Şah Baht Han, Şâhî Beg Han) unvanıyla tanınır. Babası Şah Budak, annesi Kalmuk prenseslerinden Ak Kuzu Begüm’dür. Babasının Moğol Hanı Yûnus Han tarafından öldürülmesi (872/1468) ve aynı yıl içinde dedesi ... Devamını Oku »

Ebu Musa el-Eşârî (ra)

Doğumu, Ailesi ve İslam Öncesi Hayatı Ebu Musa el-Eş’ari, Yemen’in Zebid şehrinde oturan, Eş’ar kabilesindendir. İsmi Abdullah’dır. Ebu Musa künyesiyle meşhur olmuştur. Babası Kays, annesi Zabye binti Vehb’di. Müslüman Olması Hz. Peygamber’in halkı İslam’a davet ettiği duyulunca Ebû Mûsâ ile iki ağabeyinin de aralarında bulunduğu elli iki kişilik bir heyet, onun yanına gitmek üzere bir gemiye bindi; fakat gemi kötü ... Devamını Oku »

Resûlullah’ın (s.a.v.) Elçisi: Ayyaş b. Ebi Rebia (عيّاش بن أبي ربيعة )

Doğumu ve Ailesi Asıl adı, Ebû Abdillâh (Abdürrahman) Ayyâş b. Ebî Rebî’a (Amr) b. el-Mugîre el-Kureşî el-Mahzûmî’dir. (ö. 15/636). Günümüz Türkiye’sinde sarhoş anlamına gelen ayyaş kelimesi aslında “Güzel bir hâle sahip, dirlikli, müreffeh yaşayan” anlamlarına gelmekte olup, “zahireci ve ekmekçi” manasında da kullanılmaktadır. İslami Dönemi İslamiyet’i ilk kabul eden Sahabelerdendir. Aynı zamanda Ebû Cehil’in ana bir kardeşidir. Hz. Peygamber (s.a.v.) ... Devamını Oku »

VAHİY KATİBİ UBEY BİN KA’B

Mustafa İslamoğlu’nun Abese süresinin mealinde yanlışlıkla ismini Mekkeli müşrikler arasında saydığı vahiy katibi,İkinci Akabe biatına katılan 70 kişiden birisi, yani biat ehliMedineli Ensarlardan, yani Mekkeli bile değilMedine’de ilk vahiy katiplerindenPeygamberle birlikte bütün savaşlara katıldı.Übey b. Ka’b, Kur’an-i Kerîm’i en iyi okuyan sahabîlerden idi. Peygamber Efendimiz (s.a.s) “Ümmetimin en iyi okuyani Übey’dir.” (Zehebî, Siyer, I, 392) buyurmustur. Bu sebeple Seyyidü’l-Kurra (okuyucularin ... Devamını Oku »

MÜÇTEHİT BİR SAHABİ MUAZ B. CEBEL

MUAZ B. CEBEL (ra) Doğumu, Ailesi ve İslam Öncesi Hayatı             Hicretten on sekiz yıl önce (m. 603) Medine’de dünyaya geldi. Hazrecoğulları’nın Benî Udey koluna mensuptur. Muâz on sekiz yaşında iken müslüman oldu ve İkinci Akabe Biatı’na katıldı. Resûl-i Ekrem hicretten sonra onunla Abdullah b. Mes‘ûd arasında kardeşlik bağı kurdu. İslami Dönemi Bedir Gazvesi başta olmak üzere Huneyn ve Tâif ... Devamını Oku »

Çok içki içen bir Sahabi “Abdullah El-Himar”

İçki kesin surette haram eden ayeti kerîme nazil olduğu zaman, dışarı fırlatılan içki küplerinden sokaklarda adeta içki seli aktı. Abdullah el-Hımar dışında bütün sahabîler bu yasağa bağlı kaldı. Ama o, belki de farklı mizacı ve meşrebi sebebiyle içkiyi bırakamadı. Bu yüzden sık sık Nebiyyi mükerrem efendimizin huzuruna getirilir, Efendimiz hazretleri de cezalandırılmasını emreder, hatta bazan kendisi mübarek papuçlarıyla, ashabı kiram ... Devamını Oku »

Zubeyr b. Avvam (ra)

Doğumu ve Ailesi “594 veya 595’te Mekke’de doğdu. Babası Hz. Hatice’nin kardeşi Avvâm b. Huveylid, annesi Resûl-i Ekrem’in halası Safiyye bint Abdülmuttalib’dir. Soyu Hz. Peygamber’in dedelerinden Kusay b. Kilâb’da Resûl-i Ekrem ile birleşir. İlk Dönem HayatıResulullah (sav)’in eşi hz. Hatice’nin yeğeni olan Zübeyr, çocukluğunun çoğunu Resulullah (sav) ve onun çocuklarıyla geçirdi. Babası küçük yaşta vefat ettiğinden annesi onu akrabaları olan ... Devamını Oku »

DARBECİ SİSİ SELAHADDİN-İ EYYUBİYİ TERÖRİST İLAN ETTİ

Darbeciler, İsrail’e hoş görünmek için Selahaddin Eyyübi’nin Kudüs fethini teröre ve şiddete teşvik ettiği bahanesiyle ilkokul ders kitaplarından çıkardı. Mısır’da cunta lideri eli kanlı Abdulfettah es-Sisi yönetimi, İslam büyüklerinden Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi ve Ukbe bin Nafi’nin hayat hikayelerini ders kitaplarından çıkardı. Dünya Bülteni haberine göre, Eğitim Bakanlığı Arapça ders programının gözden geçilerek, aşırılık ve şiddete teşvik eden ve siyasi ... Devamını Oku »

Bir Tarihçinin Selahaddin Eyyubiye Hakaret ve Eleştirileri-8

Tarihçimizin Selahaddin’i Atatürk’le Kıyaslaması Tarihçimizin Eleştirileri: Sen memursun, sana bir görev verilmiş bunu yaparsın. Ama o altı ay sonra bu devleti yıkıp Eyyubi Devleti’ni kurdu. Bu ihanet değil de nedir? Böyle bir hareket meşru ise o zaman Mustafa Kemal de Osmanlı Devleti’ni yıkmakta masumdur. CEVAP: Şimdi burada yanlış olan bilgiler var. Selahaddin Eyyubi altı ay sonra Fatimileri yıkıp bağımsızlığını ilan ... Devamını Oku »

Bir Tarihçinin Selahaddin Eyyubiye Hakaret ve Eleştirileri-7

SELAHADDİN’İN FATİMİ VEZİRİ OLMASI Şirkuh’un erken ölümü Fatimileri telaşlandırdı. Suriye ordusu memleketlerine dönerse ülkeleri Haçlı saldırılarına açık hale gelecekti. Bu nedenle vezirliği Suriye ordu komutanlarına vermeyi uygun gördüler. Fakat kime vereceklerdi? Onlar, bu komutanlar içinde yaşça en küçük ve tecrübesiz olan Selahaddin’i uygun gördüler. Selahaddin küçük ve tecrübesiz olacağından kullanabileceklerini hesapladılar. Selahaddin’e teklif edilen vezirlik makamı komutanları arasında tartışıldı. Burada Selahaddin’i ... Devamını Oku »

kadikoy escort adana escort adana escort diyarbakir escort diyarbakir escort mersin escort elazig escort sivas escort sivas escort erzurum escort erzurum escort didim escort corum escort tokat escort porno izle porno izle sikiş izle hd porno izle konulu porno gaziantep escort