Anasayfa 10 Tefsir

Tefsir

ZORLUĞUN İÇERİSİNDEKİ KOLAYLIK

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾Muhakkak ki zorlukla beraber kolaylık vardır. (inşirah 5) Bu ayet bence çok büyük bir psikolojik terapiyi içinde barındırmaktadır.Bu konu, zorlukların içinde bir kolaylığın olduğunu göstermesidir. Yani aslında zorluk diye bağırdığımız her durumdan çıkışın bizzat o zorluğun içinde olduğunu göstermektedir. Bazıları zorluktan sonra kolaylık gelir diye söyler ama aslında ayet tam tersini gösteriyor. Kolaylıkların bizzat zorluğun içinde ... Devamını Oku »

Yakin İmanı Elde Etme

İnsanların yaradılış amacı emredilen ibadetleri yerine getirmektir.İbadetleri yapmadaki amaç iseYakin yani kesin bir imanı, bilgiyi, inancı elde etmektir. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ “Sende yakin (gerçek, kesin bir iman) oluşuncaya kadar Rabbine ibadet et” Hicir 99Not: Genelde mealler bu ayeti bu şekilde manalandırmazalar. Onlar yakini ölüm olarak manalandırırlar ve “sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et” diye çevirirler. Bu manada ... Devamını Oku »

KUR’AN KIRAATİ

İngilizce’nin, Fransızca’nın İstanbul lehçesi /ağzı yok ikenArapça’nın ve Kur’an’ın İstanbul lehçesi/ağzı nerden çıktı?Kur’an 7 harf üzerine nazil olmuştur (bazıları 7 Arap lehçe olduğunu söylüyor bu 7 harften kast edilenin) denirken, bunların arasında Türkçe lehçesi – ağzı olduğu söylenmiyor… NotBundan sonra ben de İngilizce’nin Ankara lehçesinde ısrarcı olacağım 🙂Ayrıca, Kur’an okumanın Diyarbakır lehçesi neden korunmuyor 🙂 EKKur’an okunuşları da rivayetle bize gelmiştir. Bu ... Devamını Oku »

Alak Süresindeki “Oku” Emrinin Tekrarındaki Hikmetler

Alak Süresindeki “Oku” Emrinin Tekrarındaki Hikmetler “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı kan pıhtısı görünümünde olan (benzer bir) şeyden yarat. Oku! Rabbın karşılıksız iyilik ve ihsan sahibidir. (Alak Suresi 1-3)Oku emrinin tekrarı bir inceliğe işarettir; o da, okumayı tekrarlamanın her zaman faydalı olacağıdır.Aynı zamanda okuyan kimsenin edin­diği bilgilere yenisini katıp eser yazarak başkalarına okuma imkânı hazır­laması söz konusudur.Oku emrinin tekrarı ... Devamını Oku »

Hz. Meryem’in kardeşi Harun kimdir?

Soru: Hocam bazı sitelerde Meryem Suresi 27-28. Ayette geçen “Ey Harun’un kız kardeşi” ifadesiyle ilgili olarak kafa karıştırıcı bilgiler paylaşılıyor. Yani sanki Allah haşa tarihsel olarak yanlış bir bilgiyi veriyor diyorlar. Bu konuda beni aydınlatırsanız memnun olurum. CEVAPAyetin tümü şöyledir: “Nihayet onu (kucağında) taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki: Ey Meryem! Hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın! Ey Harun’un kız kardeşi! ... Devamını Oku »

Kur’an kaç ayetten oluşmaktadır

Âyetler birbirinden “Fasıla” ile ayrılır. Fasıla, âyetin son kelimesi demektir. Çoğulu “Fevâsıl” gelir. Fâsıla’nın son harfine de “Harfu’l- Fâsıla” denir ki bunlar âyetlerin birbiriyle sağladıkları ahengi yansıtırlar. Bilindiği gibi âyet, Kur’an cümlelerine verilen isimdir. Kur’an-ı Kerim üzerinde noktalama çalışmaları yapılırken âyetlerin belirlenmesinde bazı küçük farklılıklar olmuş; söz gelimi, bazı âlimlerin müstakil âyet olarak belirlediği bir ibare bazı âlimlerce iki âyet ... Devamını Oku »

CAHİLİYE DÖNEMİNDE ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİ

Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. (İsra 31)Bu ayeti zahiri anlamda yorumlayan alimler, Cahiliye Arapların çocuklarını öldürdüklerini düşünmüşlerdir.Fakat burada sadece doğan çocuk olayı anlaşılmamalıdır. Çocukların doğmadan önce de öldürülebileceğini ve bunun yasaklandığı anlaşılmalıdır.Biz buna kürtaj diyoruz ve aslında cahiliye Arapları kürtajı bildikleri gibi, sık sık da uyguluyorlardı. Onlar setv-setha denilen ... Devamını Oku »

KUR’AN’DA TEKRAR VE TEKRAR EDİLEN AYETLER

Kur’ân-ı Kerîmde bazı kelime ve âyetlerin bir veya birkaç yerde tekrar edilmiş olması “Tekrâru’l-Kur’ân” terimi ile ifade edilmiştir. Tekrarın sebebi tekrar edilen şeye önem vermek ve dikkat çekmektir. Tekrarın gayesi de teşvik etmek, sakındırmak, rağbeti artırmak, şükre önem vermek, haber verilenleri teyid edip kuvvetlendirmektir. Arap edebiyatında “Tekrar”ın lüzumlu bir keyfiyet olduğu da bilinmektedir. Bu tekrarlarla her defasında geçmişteki olayların in­sanlara ... Devamını Oku »

KUR’AN’DAKİ KISSALARIN HİKMETLERİ

Kur’ân-ı Kerîm’de geçmiş peygamberler ve milletlere dair kıssalar yer almaktadır.-Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.v.)’in zamanında meydana gelen Hicret, Uhut, Mekke’nin Fethi, Ifk Hadisesi ve benzeri olaylar da Kur’ân’da anlatılmıştır. “Kısasu’I-Kur’ân” adını alan tüm bu olayların zikredilmesindeki maksat insanların ibret almalarını sağlamaktır. Yoksa tarihi bir olayın anlatılıp tesbit edilmesi gaye edinllmemiştir. Nitekim kıssaların bazısı bir kaç kere tekrar edilmiştir. Bu tekrarlarla ahlâk ... Devamını Oku »

KUR’AN’DA MESELLER (TEMSİLİ HİKAYE VE SÖZLER)

Emsal, bir şeyin benzeri, delil ve hüccet anlamlarına gelen “Me­sel” kelimesinin çoğuludur. Kur’ân-ı Kerîm’de pekçok mesel vardır. Meseller bir fikri pekiştirmek. Öğüt vermek, teşvik etmek ve sakındır­mak gibi maksatlarla yapılır. Bunlar iki gruba ayrılmaktadır: 1- Açık olan meseller 2- Gizli veya imalı meseller. Açık olan mesele Ra’d sûresinin 17. âyeti örnek gösterilebilir. Bu âyette hak ve hak taraftarları gökten yağan ... Devamını Oku »

kadikoy escort adana escort adana escort diyarbakir escort diyarbakir escort mersin escort elazig escort sivas escort sivas escort erzurum escort erzurum escort didim escort corum escort tokat escort porno izle porno izle sikiş izle hd porno izle konulu porno gaziantep escort